BRIX części zamienne do pługów

Pozycja

Nazwa artykułu

Nr

Pasy do korpusu ażurowego A-12 bez śrub

1

1. od góry na prawo

405105

2

2. od góry na prawo

405207

3

3. od góry na prawo

405209

4

4. od góry na prawo

405211

5

1. od góry na lewo

405106

6

2. od góry na lewo

405208

7

3. od góry na lewo

405210

6

4. od góry na lewo

405212

9

Część ścieralna A -12 prawa

405103

10

Część ścieralna A -12 lewa

405104

11

ścinacz skiby-odkładnica prawa

401266

12

ścinacz skiby-odkładnica lewa

415319

Pasy do korpusu ażurowego B bez  śrub

 

13

1. od góry na prawo

64000118

14

2. od góry na prawo

64000120

15

3. od góry na prawo

64000122

16

17

4. od góry na prawo

64000124

18

1. od góry na lewo

64000119

19

2. od góry na lewo

64000121

20

3. od góry na lewo

64000123

21

4. od góry na lewo

64000125

22

Część ścieralna B prawa

64000128

23

Część ścieralna B lewa

64000129